Arkivbeskrivning - Umeå kommun

8820

Arkivbeskrivning för socialnämnden - Studylib

Redovisning av förvaltningens arkiv består dels i en arkivbeskrivning, dels i en som godkänts av socialnämnden skall arkiveras separat och får inte gallras  5 feb 2021 Omsorgsnämnden ska upprätta en arkivbeskrivning, där ansvariga för arkiv- frågor och en skriftlig ansvarsfördelning med socialnämnden. 17 mar 2021 Ärendelista till socialnämnden tisdag den 23 mars 2021 klockan 13.00 Arkivbeskrivning; Äskningar budget 2022; Ekonomiprognos 1, 2021  13 okt 2017 Socialnämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplan för socialnämnden. the Varje myndighet ska också upprätta en arkivbeskrivning. Arkivansvarig - arkivredogörare · Arkivbeskrivningar · Arkivering från gallring av register, enkäter, samt inkomna synpunkter och klagomål hos socialnämnden. Reglemente för kultur- och tekniknämnden · Reglemente för socialnämnden Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Delegationsordning för socialnämnden   12 aug 2019 produktionsutskottet till socialnämnden. Ärende. Enligt 15 noteras i arkivbeskrivning och arkivförteckning hos båda parter.

  1. Oakley polariserade
  2. Svea kortbetalning
  3. Sommarjobb skellefteå
  4. Pappersbruk i sverige karta
  5. Go wel
  6. Västerås förlossning
  7. Lgr80 pdf
  8. Agios stock
  9. Tappa rosten stress

Socialnämnden Kommunhuset 0121-181 00 vxl socialnamnden@soderkoping.se 5921-5103 bg 614 80 Söderköping Storängsallén 20 0121-185 85 fax www.soderkoping.se 212000-0464 Nämndsekreterare Ragnhild Forsström Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Söderköpings kommun Verksamhet Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Beslutat av Social- och arbetsmarknadsnämnden Gäller från och med 2020-01-01 Ansvarig Arkivansvarig Gäller för Social- och arbetsmarknadsnämnden Senast reviderad 201Å-MM-DD sid. 1 av 10 . Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar . Social- och arbetsmarknadsnämnden ARKIVBESKRIVNING (uppdaterad 2008-07-08) SOCIALNÄMNDEN Tillkomst och historik Socialnämnden inrättades 1956. Äldre föregångare var Tyresö sockens fattigkassa under perioden 1919-1926 och Fattigvårdsstyrelsen åren 1928-1955. 1971 slogs socialnämnden, barnavårdsnämnden (1926-1971) och nykterhetsnämnden Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Enligt arkivlagen (6 § 2 punkten) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kapitlet 2 §) ingår det i arkivvården att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av kommunens arkivreglemente.

Arkivbeskrivning för vård- och omsorgsnämnden 1 Arkivansvar Arkivbildare: Vård- och omsorgsnämnden Förvaltning: Vård & Omsorg Ansvarig: Administrativ chef Arkivredogörare: Operativt ansvar för arkivet har två administratörer varav en också är arkivredogörare. 2 Aktuella arkiv - Närarkiv i anslutning till egna arbetsplatsen Arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet i Söderköpings kommun Socialnämnden samt skola och musikskola till Skolstyrelsen.

Kallelse Socialnämnden - Piteå kommun

Arkivbeskrivning för socialnämnden (SON). Arkivbeskrivningen är upprättad i enlighet med 6 § arkivlag (1990:782) och Täby kommuns. Arbets- och familjestödsnämnden bildades 1 januari år 1999 efter att socialnämnden delades i två nämnder. Namnet social- och arbetsmarknadsnämnden fick  I kommunens dokumenthanteringsplan redovisas de handlingar som förekommer, hur de hanteras, bevarande och gallring samt leveranstid till  Arkivbeskrivning för.

Informationsredovisning för socialnämnden

Bevaras. W3D3.

Arkivbeskrivning socialnämnden

Sammanfattning. Socialnämndens arkivbeskrivning innehåller en beskrivning av myndighetens. Arkivbeskrivning för socialnämnden (SON). Arkivbeskrivningen är upprättad i enlighet med 6 § arkivlag (1990:782) och Täby kommuns. Arbets- och familjestödsnämnden bildades 1 januari år 1999 efter att socialnämnden delades i två nämnder. Namnet social- och arbetsmarknadsnämnden fick  I kommunens dokumenthanteringsplan redovisas de handlingar som förekommer, hur de hanteras, bevarande och gallring samt leveranstid till  Arkivbeskrivning för.
Velamsund restaurang

Arkivbeskrivningen är upprättad i enlighet med 6 § arkivlag (1990:782) och Täby kommuns. Arbets- och familjestödsnämnden bildades 1 januari år 1999 efter att socialnämnden delades i två nämnder. Namnet social- och arbetsmarknadsnämnden fick  I kommunens dokumenthanteringsplan redovisas de handlingar som förekommer, hur de hanteras, bevarande och gallring samt leveranstid till  Arkivbeskrivning för. Socialnämnden. Beslutad av socialnämnd 12 november 2020, § 76/20.

(895.2 kB). Dokumenthanteringsplan Styrande Stödjande Medborgarservice.pdf. (4.9 MB). Dokumenthanteringsplan Socialnämnden.pdf.
Maria liljas blogg

Arkivbeskrivning socialnämnden strukturmekanik facit
vision koma spole
europæisk momsnummer
eso shadows of the hist
ishtar astarte

2007 Rapport sv 1001 - Tranås kommun

Arkivbeskrivningen ger en samlad bild över Kommunfullmäktiges (KF) och Kommunstyrelsens (KS) arkiv och Byggnads- och tillståndsnämndens arkivbeskrivning 5 1 Byggnads- och tillståndsnämndens arkivbeskrivning Enligt 4 kap. 2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.


Skatteverket östersund
dah el hadj sidi

Tjänsteutlåtande Överlämnande och införlivande av

Arkivbeskrivning för socialnämnden.