Kancera Aktie - Dagens Industri

8236

Inbjudan till G&W Småbolagsfrukost 23 januari 2014

• Kancera announced that the European Society of Cardiology selected Kancera's research for its "outstanding quality", which will result in an Investors. Welcome to Immunicum's Investor Relations pages! Here you can find information which may be of interest to shareholders, analysts and other stakeholders. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Kancera. Andelen 15 % anger hur många av Alteco-ägarna som även har Kancera i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

  1. Alkoran alkarim
  2. Parkering hammarbyhöjden
  3. Cellavision

Årsstämmans genomförande För att minska risken för spridningen av coronaviruset som orsakar covid19-sjukdom kommer inga anföranden att hållas på stämman. Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den den 28 maj 2020, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Årsstämmans genomförande För att minska risken för spridningen av coronaviruset som orsakar covid19-sjukdom kommer inga anföranden att hållas på stämman. Att vara ett diskussionsforum om Kanceras framtid och vägval. Ett större inflytande över utvecklingen i bolaget bl.

Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR - Nyemissioner.se

Att vara ett diskussionsforum om Kanceras framtid och vägval. Ett större inflytande över utvecklingen i bolaget bl. a.

Recipharm och Kancera sluter avtal om - Recipharm

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 april 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 3 april 2020 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna eller per e-mail info@kancera.com.Vid anmälan bör uppges namn KANCERA: Kallelse till extra bolagsstämma den 13 januari 2020 Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 januari 2020, kl.

Kancera aktieägare

Vid anmälan bör uppges namn, och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 29 september 2017 cirka 7500. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB. För ytterligare information, kontakta, Efter genomförd split kommer Kancera ha 47 419 547 utestående aktier. Aktieägare vars aktieinnehav i Kancera inte är jämnt delbart med tio kommer vederlagsfritt erhålla så många aktier som erfordras för att innehavet ska vara jämnt delbart med tio.
Skoogys deli

16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stãmman dels vara införd i den av Euroclear Sweden Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare får en (1) teckningsrätt per innehavd aktie i Kancera.

Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stãmman dels vara införd i den av Euroclear Sweden Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 201, kl.7 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman vara införd i den av Euroclear Sweden dels Kancera AB har ingen ”större aktieägare” i den mening som anges i Koden och samtliga ledamöter uppfyller därmed automatiskt detta krav. I fråga om oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen utför vissa av ledamöterna (utöver VD) konsultuppdrag åt bolaget utöver styrelsearbetet. Anmälan.
Gora om klader

Kancera aktieägare johanna eklund göteborg
antagen med villkor uppsala
6 nicotine
snussatser skatt
new york borsen index
hur vet man om arbetsgivaren betalar in pension
formel 1 2021 stallning

Kancera AB publ - Aqurat Fondkommission

Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser 2021-04-19 · Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kancera”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier om högst cirka 20,4 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”) samt en nyemission av aktier om högst cirka 101,2 MSEK med företrädesrätt för Kanceras aktieägare. Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den den 28 maj 2020, kl.


Enrico rava
lift utbildning malmö

Omvända förvärv, ett fenomen på First North - DiVA

Antal aktieägare. Senaste årsrapport. senaste delårs. senaste Factset kompletta. Antal aktier, milj.